Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2007

Όπου υπάρχει ηδύς καπνός...

Πρώτ’απ’όλα και πριν απ’όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω και να χαιρετίσω τον φίλο και συγκαπνιστή Pipe Smoker δια την πρόσκλησιν σε αυτόν τον ιστοχώρο, την οποίαν με μεγάλη χαρά και απεδέχθην (καθώς βεβαίως και δια τας πολυτίμους συμβουλάς του περί των καπνοσυρίγγων) και εν συνεχεία όλους τους συνεργάτας δια την συμβολήν και βοήθειά των σε αυτόν εκθέτοντας τας εμπειρίας και γνώσεις των.
Φρονώ πως σύμπαντες καπνισταί και μή (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων βεβαίως αι οποίαι σαφώς και επιβεβαιώνουν τον κανόνα), συμφωνούν δια την ευοσμίαν του αναδίδοντος καιομένου καπνού εκ της αναμμένης εστίας μιάς καπνοσύριγγος.
(σημειωτέον πως ο γράφων είναι μή καπνιστής τσιγάρου)
Η όσφρησις των παρευρισκομένων διεγείρεται κάθε που αποφασίζη κάποιος να μετατρέψη τον καπνόν του εις στάχτην και ο χώρος πέριξ αυτού πληρούται ευωδίας.Πολλάκις μου έχει συμβή να μου εκφράσουν το ευχάριστον ξάφνιασμα που προκαλεί ο περιρρέων καπνός στον χώρον ή ακόμα και να σημειώσω μακρόθεν, αντίστοιχες αντιδράσεις ευαρεστήσεως.Όλα για το άρωμα και την γεύσιν αγαπητοί μου φίλοι!Αυτό το άρωμα ομολογώ πως εστάθη και το πρώτον ερέθισμα…
Παιδιόθεν ενθυμούμαι τον εαυτόν μου να σαγηνεύεται κάθε που ετύγχανε να πλανάται εις τον αέρα αυτή η πολύ συγκεκριμένη ηδεία οσμή.Έχουν περάσει αρκετά έτη έκτοτε, αλλ’ακόμη και σήμερον το ίδιον μου συμβαίνει.Ενθυμούμαι να ψάχνω απεγνωσμέσμα να εντοπίσω την πηγήν αυτού του γλυκέος και ευαρέστου αρώματος και πάντοτε να τερματίζεται η αναζήτησίς μου σε κάποιον κύριον, όστις απελάμβανε τον καπνόν του.Έτσι λοιπόν κατέληξα εις το εξής συμπέρασμα: Όπου υπάρχει ηδύς καπνός, υπάρχει και μία αναμμένη υδήπνοη καπνοσύριγξ μεθ’εστίας!
Ήτο λοιπόν θέμα χρόνου να μην ερκεσθώ μόνον εις την όσφρησιν αλλά να προχωρήσω και εις την γεύσιν.Πλέον ομολογώ πως είμαι λάτρις αμφοτέρων και συγκεκαταλεγομένης της λατρείας μου δια το ξύλον, είναι ένδηλον πως κι εγώ όπως και τόσοι άλλοι συγκαπνισταί απολαμβάνω συχνά την τριάδα αυτή.
Εύχομαι η παρέα να μεγαλώση και να αναρτηθούν ποικίλα θέματα περί των καπνοσυρίγγων, παντός ενδιαφέροντος κι αιτίας.

Καπνίζετε κι ευδαιμονείτε…

2 σχόλια:

Pipe Smoker είπε...

Καλή αρχή, Διόνους. Εξαιρετικό κείμενο. Διαβάζοντάς το, φαντάστηκα τον Ανδρέα Εμπειρίκο να καπνίζει πίπα.

Iordanis είπε...

Είχα καιρό να διαβάσω πραγματικά Ελληνικά Διόνους... Νάσαι καλά!