Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2008

Πάει ο παλιός ο χρόνος...

Αγαπητοί συγκαπνισταί, άλλο έν έτος συνεπληρώθη, ωσαύτως άλλη μία πλήρης περιφορά ωλοκληρώσαμε περί του Ηλίου μας εκ του ορισμένου σημείου, ως επιβαίνοντες του πλανήτου Γη. Κάποιοι θεωρούν πως άλλο έν έτος προσετέθη εις τον βίον μας, όπερ σημαίνει πως η ζωή μας ηυξήθη καθ’έν έτος εκ της γεννήσέως μας, και άλλοι πως άλλο έν έτος αφηρέθη εκ του βίου μας, όπερ σημαίνει πως η ζωή μας εμειώθη καθ’έν έτος οδεύοντες προς τον θάνατον. Εγώ ανήκω εις την πρώτην κατηγορίαν ανθρώπων, προσπαθών να ορώ τα πράγματα πάντοτε θετικώς κι αισιοδόξως. Το ίδιο ελπίζω και για εσάς, όπως επίσης το έτος που συνεπληρώθη, να σας καθέστησε σοφοτέρους κι ωριμοτέρους. Δια την νέαν χρονιάν εύχομαι προς όλους πρωτίστως υγιείαν κι ευρωστίαν, κι εν συνεχεία όλβον, ευτυχίαν κι ευδαιμονίαν. Και βεβαίως προς όλους τους συγκαπνιστάς μου, καλά καπνίσματα και αύξησι του αριθμού των καπνοσυρίγγων των.

Επιπροσθέτως
Εύχομαι να μην ξαναζήσουμε τραγικά γεγονότα όπως αυτά των πυρκαϊών του καλοκαιριού, να μην ξαναθρηνήσουμε θύματα, και να μην ξανατεθή σε κίνδυνον η εθνική μας κληρονομιά, ήτις γαρ μοναδική!

Εν κατακλείδι
Επ’ευκαιρία, θα ήθελα να αναφερθώ εις μίαν ετυμολογικήν προσέγγισιν του λήμματος ‘’ηλικία’’, ήτις έχει ως εξής:
Πρώτον συνθετικόν το Ήλιος(ο γνωστός μας πλανήτης), και δεύτερον συνθετικόν το ρήμα κίω = περιφέρομαι, πορεύομαι, (εξ ού και το αναρριχητικόν φυτόν κισσός, όστις αναρριχάται συνήθως περιφερόμενος και κυκλικώς).
Αυτομάτως λοιπόν, όταν κάποιος ερωτούσε δια την ηλικίαν κάποιου, ζητούσε να
γνωρίσει τον πλήρη αριθμόν των περιφορών που έχει συμπληρώσει περί του Ηλίου!!!

Έρρωσθε, καπνίζετε κι ευδαιμονείτε!

2 σχόλια:

Pipe Smoker είπε...

Καλή χρονιά και χωρίς άλλους εμπρησμούς, εξόφθαλμα κουκουλώματα και λοιπά εγκλήματα.

Και μια που αναφέρθηκες στην ετυμολογία της λέξης "ηλικία", αναρωτιέμαι για το εξής: Αν κανείς κάνει πολλούς κύκλους, μήπως στο τέλος αρχίζει να ζαλίζεται?

Διόνους είπε...

Αυτό είναι σίγουρο φίλε μου,ιδιαίτερα αν διαθέτεις ηλιοθερμοσίφωνα και υπερθερμανθείς εκ της πολυετούς εκθέσεως στον Ήλιο.Για βάλε 45 με 50 κύκλους!